Między Ludźmi

Statut

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Spis treści

Pobierz jako .pdf STATUT

Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej
„MIĘDZY LUDŹMI”

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „MIĘDZY LUDŹMI” - zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem ludzi dobrej woli, którzy nie akceptują zjawisk patologii społecznej i chcą im przeciwdziałać.
 2. Stowarzyszenie działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i porządkiem prawnym określonym w ustawach, a w szczególności według przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Warszawa.
 2. W celach służących realizacji zadań statutowych, Stowarzyszenie - może należeć do krajowych związków stowarzyszeń, działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa i - może należeć do organizacji międzynarodowych, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 3

Stowarzyszenie jest organizacją o celach niezarobkowych:

 1. swoją działalność opiera na pracy społecznej jego członków;
 2. fundusze pozyskuje w myśl § 21 i cały dochód przeznacza wyłącznie na realizację celów statutowych;
 3. do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI

NIP 521-333-59-80
KRS 0000224133
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

 

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robiąc coś dla innych

otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności.

Loading ...