Między Ludźmi

Darowizna na cele Pożytku Publicznego zmniejszy podatek

Możesz wesprzeć działania statutowe naszego Stowarzyszenia lub konkretny projekt, wpłacając dowolną kwotę. Stowarzyszenie MIĘDZY LUDŹMI działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dzięki czemu przekazane nam darowizny można odliczyć od podatku niezależnie od 1%.

 

Kwota darowizny(dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy w zeznaniu PIT (załącznik PIT/0) w ramach limitu 6 % dochodu.

Darowizny na cele statutowe i szczegółowe

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej - MIĘDZY LUDŹMI
00-792 Warszawa, ul. Olszewska 7/9/11
Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537
Tytułem:

  • darowizna na cele statutowe

Darowizna a 1% na OPP.

Są to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6% dochodu podatnika można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie, niezależnie.

Wymagane dokumenty

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń.
W załączniku PIT/O podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podatnik darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona.

W przypadku darowizny innej niż pieniężna – dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Kiedy dokonać darowizny?

Odliczyć można darowizny dokonane w roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia. Darowizny dokonane po 1 stycznia 2017 r. nie mogą być rozliczane w deklaracji składanej za 2016 rok.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI

NIP 521-333-59-80
KRS 0000224133
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

 

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robiąc coś dla innych

otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności.

Loading ...