miedzyludzmi.pl

Zbiórka funduszy na Szkołę Marzeń

Wzór identyfikatora - zbiórka funduszy na realizację projektu SZKOŁA MARZEŃDnia 1 czerwca 2014 roku podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka w Płockim ZOO wolontariusze - dyrekcja i nauczyciele ZSOS Nr 7 w Płocku  z podopiecznymi dziećmi i ich rodzicami, będą zbierać pieniądze (na mocy decyzji udzielonej przez Prezydenta Miasta Płocka) na wyposażenie budynku szkoły.

Zakupiony sprzęt na razie wyposaży stary budynek szkoły i następnie powędruje do wyczekanego nowego.

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się złotówką, za którą z góry dziękujemy.

Zapraszamy również do przekazywania darowizn

Zbiórka będzie prowadzona przez wolontariuszy posiadających identyfikatory (zgodne z wzorem zamieszconym powyżej) do puszek kwestarskich oklejonych logo Stowarzyszenia MIĘDZY LUDŹMI.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.