Między Ludźmi

Program Candis

W 2016 roku Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej "MIĘDZY LUDŹMI" otrzymało dotację ze środków Ministerstwa Zdrowia, na realizację sesji programu Candis w Warszawie.

W ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanego przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII prowadzimy

program skierowany do

najliczniejszej grupy użytkowników nielegalnych substancji psychoaktywnych, problemowych użytkowników konopi, którzy ukończyli 16 lat.

Są to najczęściej mężczyźni w wieku 20-30 lat, aktywni zawodowo lub uczący się.

Osoby te zgłaszają się do udziału w terapii z własnej inicjatywy lub za namową najbliższych, rzadziej w wyniku zagrożenia sankcjami prawnymi. Pacjenci realizujący program, wielokrotnie wymagają konsultacji psychiatrycznej, niektórzy dodatkowo podejmują leczenie farmakologiczne (np. w wyniku zaburzeń lękowych lub depresyjnych), chętnie korzystają z dodatkowych form pomocy: grupy wsparcia, mitingów NA, dalszej psychoterapii.

Bliscy wspierający pacjentów w procesie zmiany, sami podejmują kroki w celu podniesienia wiedzy z zakresu uzależnień, poprawy jakości funkcjonowania w rodzinie lub związku, co znacząco wpływa na proces zmiany uczestników programu Candis.

Celem ogólnym realizacji zadania publicznego „Candis w Warszawie” jest:

poszerzenie dostępu do wyspecjalizowanej pomocy terapeutycznej dla użytkowników konopi (realizacja programu przez 60 pacjentów), czego efektem będzie ograniczenie spożycia konopi lub podjęcie abstynencji przez warszawskich użytkowników.

Skuteczność programu Candis została potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Niemieckie badania są nawiązaniem do satysfakcjonujących rezultatów oddziaływań terapeutycznych mierzonych w Australii i USA.

Do najczęściej używanych substancji nielegalnych w Polsce należą przetwory konopi. W ostatnich latach, zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych odnotowano wzrost spożycia marihuany i haszyszu. Część użytkowników zgłasza się po pomoc do specjalistycznych placówek - poradni leczenia uzależnień, w celu poprawy stanu zdrowia, relacji rodzinnych i społecznych, w związku ze stratami zawodowymi, ekonomicznymi, prawnymi i innymi, wynikającymi z używania przetworów konopi.

Od 2012 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi specjalistyczne szkolenia realizatorów programu Candis. Jest to krótkoterminowa terapia dedykowana osobom szkodliwie używającym lub uzależnionym od marihuany i/lub haszyszu. Terapia prowadzona jest w duchu dialogu motywującego, wykorzystuje narzędzia poznawczo-behawioralne z treningiem rozwiązywania problemów. Program Candis należy do narzędzi opartych na dowodach naukowych i w opinii pacjentów oraz specjalistów przynosi obiecujące rezultaty.

Terapia składa się z dziesięciu sesji prowadzonych według scenariusza przy użyciu samodzielnie wypełnianych przez pacjenta arkuszy.

Istotną rolę w przebiegu terapii odgrywają arkusze obserwacji własnej: monitoring spożycia konopi oraz nasilenia głodu. Pacjent jako cel terapeutyczny może wyznaczyć zarówno abstynencję, jak i ograniczenie spożycia narkotyku.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI

NIP 521-333-59-80
KRS 0000224133
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

 

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robiąc coś dla innych

otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności.

Loading ...