miedzyludzmi.pl

Podopieczni w Łodzi

 • wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego Nr 1
 • uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7
 • uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 116
 • wychowankowie Domu Dziecka Nr 1
 • wychowankowie Domu Dziecka Nr 2
 • uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 145
 • podopieczni MOPS nr 1

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Jak do NAS dołączyć

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych;
 • ma miejsce zamieszkania na terenie działania Stowarzyszenia;
 • po zapoznaniu się ze Statutem zgłosi swój akces wyrażony w pisemnej deklaracji.
Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.