miedzyludzmi.pl

Podopieczni w Płocku

 • uczniowie Zespółu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7
 • dzieci z  SOSW nr 1
 • pensjonariusze Mieszkań Terapeutycznych MOPS
 • pensjonariuszki Domu Samotnej Matki
 • uczniowie Gimnazjum nr 2 w Koninie
 • uczniowie Gimnazjum nr 3 w Koninie

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Jak do NAS dołączyć

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych;
 • ma miejsce zamieszkania na terenie działania Stowarzyszenia;
 • po zapoznaniu się ze Statutem zgłosi swój akces wyrażony w pisemnej deklaracji.
Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.