Między Ludźmi

Userguide

 • Podopieczni w Koninie

  • podopieczni Domu dla Dzieci i Młodzieży
  • podopieczni Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych PCK
 • Podopieczni w Łodzi

  • wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego Nr 1
  • uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7
  • uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 116
  • wychowankowie Domu Dziecka Nr 1
  • wychowankowie Domu Dziecka Nr 2
  • uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 145
  • podopieczni MOPS nr 1
 • Program Candis

  W 2016 roku Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej "MIĘDZY LUDŹMI" otrzymało dotację ze środków Ministerstwa Zdrowia, na realizację sesji programu Candis w Warszawie.

  W ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanego przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII prowadzimy

  program skierowany do

  najliczniejszej grupy użytkowników nielegalnych substancji psychoaktywnych, problemowych użytkowników konopi, którzy ukończyli 16 lat.

  Są to najczęściej mężczyźni w wieku 20-30 lat, aktywni zawodowo lub uczący się.

 • Projekt OMEGA

  Przygotowanie Projektu „OMEGA” Zintegrowanego programu terapii dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich związane jest z utrzymującym się na scenie narkotykowej trendem, gdzie niezmiennie od lat, przetwory konopi zajmują pierwszą pozycję na liście najczęściej konsumowanych nielegalnych substancji psychoaktywnych. Programy profilaktyczne i terapeutyczne tworzone w oparciu o dowody naukowe, stanowią odpowiedź na ten wysoki poziom spożycia marihuany i haszyszu.

  Odbiorcy Projektu „OMEGA”

  to osoby problemowo używające lub uzależnione od przetworów konopi. które ukończyły 16 rok życia. Pacjenci mogą uczestniczyć w projekcie na każdym etapie zmiany, bez względu na określony terapeutyczny cel (ograniczenie używania, abstynencja). W ramach działań realizowanych w projekcie z pomocy mogą skorzystać również rodziny i bliscy pacjentów.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI

NIP 521-333-59-80
KRS 0000224133
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

 

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robiąc coś dla innych

otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności.

Loading ...